Werking licht- en magneettherapie

De werking van de Xentix therapie is gebaseerd op licht- en magneettherapie. De Xentix therapie stimuleert het zelfregelend vermogen van het lichaam, waardoor het goed kan omgaan met veranderende omstandigheden. Daarnaast worden de cellen voorzien van voldoende energie, zodat zij goed hun werk kunnen doen.

De therapie wordt ingezet bij chronische stress en burn-out, lage rugklachten en vermoeidheid.

Biofysica

Het menselijk lichaam is een wonderlijk samenspel van triljoenen cellen die precies op de goede manier met elkaar samenwerken. Elektrische lading speelt daarbij een belangrijke rol als dirigent van ons lichaam. Dit inzicht is afkomstig uit een relatief nieuwe wetenschap: de biofysica. Volgens biofysici is verstoring van de elektrische lading van ons lichaam een belangrijke oorzaak van ziekte.

Dit is het fundament van de Letec-therapie. Met licht en magnetische velden – bronnen van energie voor alle levende organismen op aarde – kan de elektrische lading van het lichaam van buitenaf worden beïnvloed. Hierdoor kunnen heel veel biologische en chemische processen hersteld worden die belangrijk zijn voor optimale werking van het lichaam. Zo verbetert de homeostase – het vermogen van je lichaam om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden - met als gevolg; een betere kwaliteit van leven. 

Ons lichaam en elektrische lading

Ons lichaam is een uitgebalanceerd systeem dat is opgebouwd uit triljoenen cellen, allemaal met hun eigen functie. Cellen op hun beurt zijn opgebouwd uit moleculen, en moleculen bestaan weer uit nog kleinere bouwstenen: atomen.

Elk atoom is als het ware een kleine batterij. Een atoom bestaat uit een positief geladen kern, waaromheen negatief geladen elektronen draaien. Die plus en die min wekken elektrische spanning op en veroorzaken een miniem trillinkje. Het lichaam gebruikt die om cellen met elkaar en met de hersenen te laten communiceren.

Doordat het hele lichaam zo’n uitgekiend communicatienetwerk heeft, werken al onze cellen met elkaar samen en stellen ons lichaam zo in staat te werken als één geheel. Het menselijk lichaam heeft wel iets van een symfonieorkest: alle musici samen brengen mooie muziek voort, maar ze hebben de leiding nodig van een goede dirigent. Zonder dirigent gaat het mis. Voor het menselijk lichaam geldt: als de communicatie tussen cellen, weefsels en organen faalt, verliest het lichaam zijn zelfregelend vermogen en kan ziekte ontstaan.

Lees verder

Alles in evenwicht: de homeostase

 Naast het regelsysteem, gebaseerd op de elektrische lading in ons lichaam, is er nog een begrip dat belangrijk is om de werking van de Letec-therapie te begrijpen. Onze omgeving verandert voortdurend en het lichaam heeft een natuurlijk vermogen om zich aan te passen aan steeds veranderende omstandigheden en zo steeds in evenwicht te blijven. Dit vermogen om in evenwicht te blijven heet homeostase.

Een belangrijk onderdeel van de homeostase is de hormoonhuishouding van het lichaam. Hormonen vervullen een belangrijke rol bij het behoud van het natuurlijk evenwicht. Hormonen worden via de bloedvaten door het lichaam getransporteerd en vertellen onze organen wat ze moeten doen om het lichaam in balans te houden.

Als cellen minder goed gaan werken en de communicatie van die cellen ook nog eens vermindert, wordt het voor het lichaam lastiger om het evenwicht vast te houden. De homeostase raakt verstoord.

Net zoals de homeostase belangrijk is voor het regelen van alle systemen in ons lichaam, is de potentiaal over een celmembraan belangrijk voor het functioneren van een cel. Deze celpotentiaal wordt opgebouwd door het verschil in positieve en negatieve deeltjes binnen en buiten de cel. Door dit potentiaalverschil kan de cel energie genereren om scheikundige processen goed te laten functioneren en boodschappen doorgeven van buiten naar binnenin de cel en andersom. Zo kan de fabriek in de cel goed werk leveren.

De celpotentiaal

Dit energieniveau kan gemeten worden en noemen we het elektropotentiaal van de cel (over het totale celmembraan). Eenvoudig gezegd: je kan iedere cel eigenlijk beschouwen als een aaneenschakeling van elektrische mini-batterijtjes.

Een gezonde cel heeft optimale verhoudingen van deze ladingen en heeft een elektropotentiaal van ongeveer 70-90 elektroVolt (eV). Bij een ongezonde cel daalt dit niveau drastisch tot zelfs 20eV. Het is dit energieniveau dat door middel van een magnetische scanner (MRI) in beeld kan worden gebracht voor o.a. diagnostische toepassingen.


Letec

Is uw interesse gewekt?

Benieuwd wat Letec voor u persoonlijk of voor uw organisatie kan betekenen?
Contact opnemen